Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp

Sáng tạo trong công việc, tận tâm với khách hàng

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay VTS trở thành công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp với hệ thống các phần mềm, các dịch vụ CNTT được phát triển và hoàn thiện suốt 15 năm qua bao gồm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp SaleSoft, phần mềm bán hàng SaleSoft, phần mềm quản lý nhân sự HRM, phần mềm quản lý kho bãi, phần mềm quản lý trường học EDUCATION, hệ thống website tích hợp đa nền tảng, dịch vụ lập trình ứng dụng, dịch vụ thiết kế và lập trình website...

Đa dạng phần mềm

1
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp
2
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp
3
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp
4
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp
5
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp
6
Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp

Đối tác

SALESOFT cung cấp cho khách hàng các giải pháp công nghệ tối đa hóa nguồn lực, rút ngắn quy trình làm việc, tăng năng lực cạnh tranh.