Tuyển Dụng

Vì sao bạn lựa chọn đại đoàn gia?

Môi trường làm việc cởi mở

Khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo đóng góp vào sự phát triển công ty.

Cơ hội phát triển sự nghiệp

CBCNV thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp (Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm)

Tinh thần tập thể

“Khi đơn độc chúng ta làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ.”

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Công ty CP Tập Đoàn Đại Đoàn Gia luôn có trách nhiệm giúp đỡ nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ghi nhận đóng góp

Luôn khuyến khích những đóng góp của anh em và kịp thời khen thưởng những nỗ lực này bằng vật chất và tinh thần

Doanh thu cao, thưởng cao

Cam kết xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, áp dụng công nghệ mang lại giá trị cho khách hàng chính là mang lại giá trị cho nhân viên.